چاپ فلز

مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک 

مشکلات چاپ سیلک می تواند در چند بخش شکل بگیرد که ابتدایی ترین بخش آن مربوط به طراحی و پس از ان ساخت شابلون . در نهایت مربوط به چاپ می باشد البته باید دقت نمود که خود سطح چاپی هم می تواند مشکلاتی را در بر داشته باشد

مشکلات چاپ سیلک بر روی سطح چاپی دارای طیف وسیعی می باشد که به انها اشاره می کنیم.

مشکلات چاپ سیلک زمان پیش از چاپ:
مشکل در طراحی و اشتباهات تایپی
مشکل در کرو نکردن طرح
مشکل کالیبره نبودن سیستم
مشکلات طرح مربوط به رنجه بودن عکس
مورد استفاده نکردن از نرم افزارهای برداری مانند کورل و استفاده کردن از نرم افزارهای بیت مپ مانند نرم افزار فتوشاپ
مشکلات مربوط به گرفتن خروجی روی کالک و کم رنگ بودن ان که باعث عبور نور از قسمت های طرح می گردد
مشکلات چاپ سیلک  در زمان گرفتن خروجی روی کالک و تغییر سایز کاغذ زمان پرینت گرفتن به علت دمای وارد شده به کالک
مشکل مربوط به خروچی کاغذ کالک و میزان ضخامت کاغذ کالک که مانع عبور نوردهی می شود
مشکل چاپ سیلک در رابطه با فیلم لیتوگرافی و فیکث نشدن فیلم و یا وجود خط درام بر روی فیلم
ارسال اشتباه فایل طراحی شده به شکل رنگی برای لیتوگرافی و یا خروجی کالک که باعث بورشدن ان می گردد

مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک در زمان مراحل پیش از چاپ ،پس ازچاپ،چاپ

مشکلات چاپ سیلک مربوط به زمان ساخت شابلون و اماده سازی فرم چاپ سیلک:
استفاده نکردن از قاب مناسب و اشکالات به وجودامده در حین چاپ
مشکلات مربوط به استفاده از توری باجنس نامناسب به طور مثال استفاده از توری نایلونی
مشکلات مربوط به توری کشی و شل بودن ویا شل شدن توری بعد از توری کشی
مشکلات چاپ سیلک و استفاده از چسب نامناسب برای توری کشی
استفاده از توری با مش نامناسب برای طرح مورد نظر
مناسب نبودن میز نوردهی  قدرت نوردهی و نداشتن وکیوم
تمیز نبودن سطح شیشه میز نوردهی و مشکلات بعد از ان ونیاز به رتوش شابلون
چربی گیری نادرست و مشکلات پس از لاک کشی
استفاده از ماده حساس نامرغوب و مشکلات پس از حساس کردن شابلون
مشکلات چاپ سیلک مربوط به ظهور نامناسب شابلون و مسایل به وجود امده زمان چاپ
اشکالات به وجود امده شابلون در طمان نوردهی بالا بودن مدت زمان نوردهی و پایین بودن زمان نوردهی که هر کدام مشکلات خاصی را به وجود    می اورند

مشکلات چاپ سیلک زمان چاپ :
مشکل رعایت نکردن انباشت مرکب در چاپ دستی و مشکل نداشتن فضای کافی بر روی شابلون برای عبور کاردک و اسکواییچی از طرح
مشکل مربوط به مش نامناسب برای طرح و عبور مرکب به اندازه مناسب بر روی سطح چاپی
مشکل مربوط به سطح چاپی و وجود گرد و خاک و تمیط نبودن سطح روی چاپ
مشکل چرب بودن قطعه چاپی و عدم انتقال مرکب
مشکللات چاپ سیلک مربوط به مرکب نامناسب برای جنس سطح مورد نظر برای چاپ
مشکل غلظت نامناسب مرکب
مشکلات مربوط به سرعت خشک شدن مرکب بر روی شابلون
مشکل خشک نشدن مرکب پس از چاپ
مشکل کم بودن فشار کاردک و عدم رتوش مناسب مرکب بر روی شابلون
مشکل کم بودن فشار کاردک و حباب زدن مرکب
مشکل کم بودن فشار اسکواییچی و کچلی و کم رنگی در چاپ
مشکل  کم بودن میزان فاصله سطح چاپی و شابلون
مشکل بالا بودن فشار اسکواییچی و انتقال بیش از حد مرکب
مشکل بلد کردن طرح زمان چاپ
مشکل چاپ شدن مرکب پس از چاپ
مشکل پس زدن مرکب بر روی سطچ چاپی که بر اساس شل بودن مرکب یا فشار زیاد می باشد
مشکل پخش شدن نقطه ای بر روی سطح چاپی قسمت های طرح به علت وجود اشغال بر روی شابلون است
مشکل وجود نقطه های ریز مرکب بر روی سطح چاپی رتوش زدن شابلون می باشد
مشکل بزرگ شدن سایز چاپ از اندازه واقعی به علت شل بودن شابلون می باشد
مشکل وجود الکتریسیته ساکن بر روی سطح چاپی و عدم ثبات مرکب بر روی قطعه

 

خدمات چاپ سیلک

فرایند چاپ اسکرین

فرایند چاپ اسکرین :

خدمات چاپ سیلک

فرایند چاپ اسکرین یک پروسه  دارای چند ایتمی می باشد که به ترتیب مراحل انرا بررسی می کنیم

فرایند چاپ اسکرینمرحله اماده سازی طرح:

در این مرحله به اماده سازی مطالبی که قرار است چاپ شود می پردازیم که اگر قرار هست از روی ارژینال کار شود به وسیله اسکنر فایل را اسکن می کنیم
واگر قرار هست فایلی را طراحی کنیم در محیط کورل طرح را بررسی و اماده سازی طرح انجام میگیرد

فرایند چاپ اسکرین مرحله ساخت کلاف:
در این مرحله کلاف یا قاب را که میتواند از جنس چوب فلز( اهن،الومینیوم) باشد را متناسب با ابعاد طرح مشخص می نماییم

فرایند چاپ اسکرین مرحله توری کشی:
در این مرحله ابعاد توری با مش مناسب برای چاپ طرح مورد نظر را تهیه می کنیم

فرایند چاپ اسکرین مرحله توری کشی:در این مرحله با استفاده از چسب توری را با استفاده از دستگاه توری کشی بر روی کلاف با کشش مناسب متصل می نماییم

فرایند چاپ سیلک اسکرین مرحله چربی گیری:
در این مرحله پس از خشک شدن چسب روی شابلون با استفاده از مواد چربی زدا چربی روی سطح شابلون را حذف می نماییم

فرایند چاپ سیلک مرحله لاک کشی:
در این مرحله با استفاده از امولسیون مخصوص ساخت شابلون یل لایه یکنواختی از این حساس کننده به نور را روی توری پوشش می دهیم باید دقت کنیم که از این مرحله به بعد مراحل داخل تاریکخانه انجام پذیرد
و لاک باید یک روز قبل از استفاده ترکیب گردد و در محیط خنک نگه داری گردد

فرایند چاپ اسکرین مرحله نوردهی:
در این مرحله پس از تمیز کردن شیشه میز نور طرح را به صورت خوانا روی شیشه قرار داده سپس شابلون را از قسمت برونی روی طرح با مختصات مورد نطر قرار می دهیم و در انتعا درب دستگاه را بسته و با تنظیم مدت زمان وکیوم و زمان نوردهی عمل نوردهی را انجام می دهیم
باید دقت کنیم که اگرمیز نور دستی داریم بعد از قرار دادن طرح و شابلون یک مقوای مشکی روی شابلون قرار دهیم که شابلون از بالا نور نخورد و یک وزنه روی شابلون قرار دهیم که عمل خلا بین شابلون و شیشه و طرح به وجود بیاید
مدت زمان دستگاه های نوردهی و مواد حساس با یکدیگر متفاوت می باشند

فرایند چاپ اسکرین مرحله ظهور:
در این مرحله شابلون را از دستگاه خارج کرده و دوطرف انرا اب می گیریم سپس می توانیم بقیه مراحل را در روشنایی کار کنیم پس از خیس خوردن شابلون با فشار اب انرا از قسمت داخلی شابلون ظاهر می کنیم و قسمت هایی که نور به سطح شابلون نرسیده امولسیون ان نواحی در مقابل اب سست شده و از روی شابلون حذف می گردند
در زمان ظهور باهر مشکلی مواجه شدیم مربوط به مراحل قبل(چربی گیری،ماده حساس،زمان نوردهی،کنتراست طرح) مربوط می باشد

فرایند چاپ اسکرین مرحله رتوش:
در این مرحله شابلون را کنترل می کنیم که طرح به درستی بر روی ان منتقل گردد واحیانا اگر قسمت هایی از ماده حساس از روی شابلون پاک شده و مربوط به طرح نیست از قسمت بیرونی شابلون با استفاده از ماده حساس رتوش می نماییم

نوردهی مجدد:
بهتر است بعد از رتوش و خشک شدن لاک حساس یک با دیگر با مدت زمان بیشتری به شابلون نوردهی کنیم که ثبات لاک بر روی شابلون نیشتر شود

مرحله دور گیری:
در این مرحله بسته به مرکبی که برای چاپ می خواهیم استفاده کنیم پایه اب یا روغنی برای دور گیری شابلون از چسب سلولزس یا اب چسب استفاده می کنیم

در پایان کار خدمات چاپ سیلک هم شابلون را با استفاده از حلال ریتاردر پاک سازی می کنیم و مرکب های اظافی را از روی ان پاک می نماییم

وبرای چاپ کردن لاک و طرح از وایتکس به خاطر وجود کلر در ان بهره می بریم

اگر برای خدمات چاپ سیلک از مرکب های پایه اب استفاده می کنیم با استفاده از ماده سخت کننده لاک شایلون را در مقابل رطوبت سخت می کنیم

فرایند چاپ سیلک در مرحله چاپ به دوشکل دستی و با دستگاه انجام می گیرد
در شکل دستی شابلون بر روی گیره ای که روی میز قرار دارد بسته می شود و فرایند چاپ کاملا به شکل دستی انجام می شود از مرحله کشیدن اسکواییچی تا مرحله برداشتن و قرار دادن سطح چاپی
اما در مرحله چاپ با دستگاه فرایند چاپ به شکل مکانیزه انجام می گیرد و فقط مرحله تغذیه و تحویل به شکل دستی انجام می شود.

 

https://www.aparat.com/v/2jl6S

خدمات چاپ سیلک

چاپ باتیک چیست

چاپ باتیک هنر سنتی و ماندگاری است که قدمت آن به قرن‌ها پیش برمی‌گردد. این هنر در بسیاری از فرهنگ‌ها در سراسر جهان، از جمله اندونزی، ژاپن، چین، هند و ترکیه، یافت می‌شود و با استفاده از پارچه‌ای که با موم پوشانده شده است تولید می‌شود.
چاپ باتیک از آغشته شدن موم روی پارچه برای ایجاد الگوی مقاوم و سپس رنگرزی پارچه برای ایجاد طرحی رنگارنگ است. طرح‌ها با استفاده از چوب یا دیگر ابزار‌های چاپ، روی موم چاپ می‌شوند. سپس پارچه با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی می‌شود. موم رنگ را از پارچه دور می‌کند و طرح‌های زیبا و رنگارنگ ایجاد می‌کند.
چاپ باتیک در طول قرن‌ها برای ایجاد پارچه‌های منحصر به فرد و زیبا استفاده شده است و امروزه همچنان یک روش محبوب در صنعت مد است.

چاپ باتیک چیست چاپ باتیک چیست

تاریخچه چاپ باتیک
تاریخچه چاپ باتیک به هزاران سال پیش برمی گردد. نمونه‌هایی از پارچه‌های باتیک در برخی نقاط هند و مصر یافت شده است، که نشان می‌دهد این محصول در آن زمان قابل معامله بوده است. جالب اینجاست که پارچه‌ای از موم نیلی از حدود ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد که نشان دهنده استفاده از موم در تولید پارچه در آن زمان بود، توسط باستان‌شناسان در مقبره فرعون کشف شد.
در اندونزی، چاپ باتیک در قرن نهم میلادی ظهور کرد. این روش در ابتدا توسط طبقات اشرافی و مذهبی به عنوان نمادی از ثروت و قدرت استفاده می‌شد. الگو‌های پیچیده و طرح‌ها از طریق نسل‌ها منتقل و به عنوان اسرار محافظت می‌شدند و هر خانواده سبک منحصر به فرد خود را توسعه می‌داد.
در قرن نوزدهم، چاپ باتیک به دلیل رقابت پارچه‌های ارزان‌ و تولید انبوه کاهش یافت. با این حال، دولت اندونزی اهمیت حفظ این اثر هنری سنتی را به رسمیت شناخت و مدارس باتیک را برای آموزش نسل جدید صنعتگران باتیک تأسیس کرد.

انواع چاپ باتیک
انواع چاپ باتیک
چاپ باتیک به روش‌های مختلفی انجام می‌شود در اینجا به برخی از رایج‌ترین روش‌های آن اشاره می‌کنیم:
• چاپ دستی: این روش سنتی‌ترین روش چاپ باتیک است. در این روش، طرح‌ها با استفاده از چوب یا دیگر ابزار‌های چاپ، روی موم اعمال می‌شوند.
• چاپ ماشینی: این روش مدرن‌تر است و از ماشین‌های چاپ برای زدن طرح‌ها روی پارچه استفاده می‌شود.
• چاپ باتیک اندونزیایی: این روش از موم مخصوصی استفاده می‌کند که به راحتی از پارچه جدا می‌شود. این روش برای ایجاد طرح‌های پیچیده و ظریف بسیار مناسب است.
کاربرد‌های چاپ باتیک در مد امروز
چاپ باتیک امروزه به دلیل جذابیت و زیبایی، سازگاری با محیط زیست و اهمیت فرهنگی، یک روش چاپ مهم و محبوب در صنعت مد است. این نوع چاپ در تولید انواع محصولات، از جمله لباس، پرده، رومیزی، کیف و کفش استفاده می‌شود. این هنر همچنین در تزئینات و دکوراسیون داخلی و خارجی نیز کاربرد دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

کاربرد چاپ باتیک
1. لباس : پارچه‌های باتیک اغلب برای ایجاد طیف وسیعی از اقلام پوشاک، از لباس و دامن گرفته تا پیراهن و ژاکت استفاده می‌شوند. طراحان از الگو‌ها و نقوش سنتی باتیک برای ایجاد قطعات منحصر به فردی استفاده می‌کنند که هم شیک و هم از نظر فرهنگی قابل توجه هستند.
2. اکسسوری: پارچه‌های باتیک را می‌توان برای ایجاد انواع روسری، کیف و کلاه نیز استفاده کرد. این اقلام رنگ و الگوی خاصی به هر لباس می‌دهد و راهی عالی برای گنجاندن باتیک در کمد لباس شما است.
3. دکوراسیون منزل: پارچه‌های باتیک را می‌توان برای ایجاد اقلام دکوراسیون منزل مانند پرده، روکش بالش و رومیزی استفاده کرد. این اقلام روح هنر را به هر مکانی می‌افزایند و می‌توانند به ایجاد یک طرح هماهنگ کمک کنند.
4. مبلمان: پارچه‌های باتیک را می‌توان برای روکش مبلمان نیز استفاده کرد و به مبلمان مانند صندلی، مبل و پاف رنگی زیبایی منحصر به فرد و چشمگیر ‌بخشد.
5. ترکیبی: پارچه‌های باتیک را می‌توان با مواد دیگر مانند چرم یا جین ترکیب کرد تا ترکیبی خاص ایجاد شود. به همین دلیل ترکیب بافت‌ها و سایر اجزاء در چاپ ظاهری منحصر به فرد ایجاد می‌کند.

ابزارهای چاپ باتیک
مواد و ابزار‌های چاپ باتیک:
ابزار‌ها و مواد مورد نیاز در این صنعت عبارتند از:
• پارچه: پارچه‌های کتان، پنبه و ابریشم برای چاپ باتیک مناسب هستند.
• موم: موم عسل، موم پارافین و موم مصنوعی برای چاپ باتیک استفاده می‌شود.
• ابزار‌های چاپ: چوب، قلم‌مو و دستگاه‌های چاپ برای اعمال طرح‌ها روی پارچه استفاده می‌شوند.
مد پایدار
طراحان همچنین الگو‌های باتیک را در طرح‌های مدرن گنجانده‌اند و ترکیبی از مد سنتی و مدرن را ایجاد می‌کنند. این رویکرد به حفظ میراث فرهنگی باتیک در عین حال مرتبط ساختن آن با روند‌های مد مدرن کمک می‌کند.
باتیک اغلب با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های سنتی ساخته می‌شود که آن را به یک گزینه پایدار در صنعت مد تبدیل می‌کند. با ادامه تمرکز صنعت مد بر پایداری، باتیک به انتخابی هر چه محبوب‌تر برای طراحان و مصرف‌کنندگان آگاه به محیط زیست تبدیل خواهد شد.

ابزارهای چاپ باتیک

طرح های چاپ باتیک
مراحل چاپ باتیک:
آماده‌سازی پارچه که در ابتدا با موم پوشانده می‌شود، این کار با استفاده از یک دستگاه مخصوص صورت می‌گیرد. سپس اعمال طرح‌هایی که با استفاده از چوب یا دیگر ابزار‌های چاپ، روی موم قرار می‌گیرند. بعد از آن غوطه‌ور کردن پارچه در رنگ‌های مختلف، موم رنگ را از پارچه دور می‌کند و طرح‌های زیبا و رنگارنگ ایجاد می‌کند. در آخر نیز حذف موم اضافی از پارچه با استفاده از بخار یا آب گرم صورت می‌گیرد.
نکاتی در مورد چاپ باتیک:
• برای ایجاد طرح‌های زیبا و دقیق، باید از موم با کیفیت استفاده شود.
• برای جلوگیری از آسیب دیدن پارچه، باید از ابزار‌های چاپ مناسب استفاده شود.
• برای حذف موم اضافی، باید از روش صحیح استفاده شود تا به پارچه آسیبی وارد نشود. روش‌هایی که تمام موم اضافه از روی پارچه حذف می گردد و رنگ تثبیت می شود.

نتیجه‌گیری

چاپ باتیک یک روش چاپ سنتی و ماندگار است که در طول قرن‌ها تکامل یافته است. این روش امروزه به دلیل جذابیت و زیبایی، سازگاری با محیط زیست و اهمیت فرهنگی، یک روش چاپ مهم و محبوب در مد است. با اولویت دادن مصرف‌کنندگان به پایداری و قطعات منحصر به فرد و دست ساز بودن، چاپ باتیک به احتمال زیاد در سال‌های آینده بخش مهمی از صنعت مد باقی خواهد ماند.

مارا در اپارات دنبال کنید
https://www.aparat.com/v/aHL8T

خدمات چاپ سیلک

آموزش چاپ

آموزش چاپ چگونه انچام می شود؟
آموزش چاپ به دوشکل انجام می شود به شکل تخصصی در مجموعه های اآموزشگاهی خصوصی وآموزش رشنه چاپ به شکل کلی در مدارس و دانش گاههای چاپ در کشور
آموزش چاپ در مرکز خصوصی
در مراکزآموزشی که بیشتر زیر نظر فنی و حرفه ای انجام می شود به شکل تخصصی در یکی از شاخه های چاپ انجام می شود که برای ان باید هزینه انجام شود به طور مثال مجموعه هایی هستند که رشته چاپ سیلک یا باتیک ویا افست را اموزش می دهند و طی دوره زمانی خاص این دوره ها به هنر اموزان توسط استاد کاران و افراد متخصص صورت می پذیرد

و افراد آموزش دیده پس از پایان دوره آموزش وارد بازار کار خواهند شد که این امرآموزش یا به خواسته شخص یا توسط ارگانی خاص درخواست آموزش داده می شود.

آموزش چاپ در مراکز اموزشی زیر نطر اموزش وپرورش
آموزش در هنرستان های زیر نظر آموزش و پرورش به دو دسته فنی و حرفه ای و کاردانش تقسیم بندی می شوند
کسانی که اموزس خود را از هنرستانها فنی گذرانده اند مدرک گواهی تخصصی چاپ خود را از سازمان فنی و حرفه ای دریافت می کنند و مدرک دیپلم خود را آموزش پرورش دریافت می کنند
وهنر اموزانی که در هنرستان های کاردانش اموزش و تحصیل کرده اند مدرک گواهی نامه چاپ خود را از وزارت ارشاد و مدرک تحصیلی خود را از آموزش وپرورش دریافت خواهند کرد
تماهی هنر اموزان رشته نحصیلی چاپ که در هنرستان های کشور مشقول تدریس و اموزش هستند افراد متخصص در این حوضه می باشند و در صنعت سالیان زیادی زحمت کشیده و دارای مدارک اکادمیک از دانش گاههای کشور می باشند

اساسا در هنرستان های کشور رشته چاپ به تدریس تخصصی چاپ سیلک،چاپ تامپو،چاپ فکسو،چاپ هلیو و در نهایت چاپ افست می پردازند که می توان از با سابقه ترین این هنرستان ها به هنرستان ماندگار و نمونه دولتی اما صادق تهران که در میدان شوش خیابان ری واقع شده است اشاره کرد این هنرستان دارای قدمتی بالای 50 سال می باشد که در بخش چاپ دارای تجهیزات وفناوری های به روز و افرا متخصص می باشد.
آموزش در هنرستان های کشور سه ساله می باشد یعنی دانش اموزان سه سال اخر اموزش خود مشغول یادگیری مهارت می شوند طبق استاندارد هایی که توسط وزارت اموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای و وزارت کار تهیه شده است

رشته های آموزشی در هنر ستان ها عبارتند از:
چاپ افست
چاپ فلسو
چاپ هلیو
چاپ سیلک
چاپ تامپو


و سایر شیوه های چاپ دستی
متاسفانه تعداد هنرستان هایی که در کشور مشغول اموزش در این حوضه هستند محدود هستند و در برخی از شهر های کشور از قبیل:تهرات،شهرستان پاکدشت،مشهد،قم،قزوین،ادربایجان شرقی در حال اجرا می باشد که انشالاه با تلاش مسعولان محترم باعث گسترش اموزش در این صنعت بزرگ گردد
دربرخی از مناطق هم آموزش چاپ در قالب چاپ دستی آموزش داده می شود که در برخی از تکنیک های چاپ از قبیل چاپ باتیک،چاپ ، چاپ ترافارد ، کلاغه ای ، چاپ باندانا انجام می گیرد

در برخی از موارد مراکزی هستند که برای تربیت نیروی کا ر خود با دستگاه چاپ نیاز به اموزش دارند که اموزش لازم توسط مجموعه تولید کننده دستگاه چاپ اموزش های لازم را به اپراتور دستگاه می دهند
هر چه برای آموزش هزینه شود کم است و کم

یک قدم بزرگ و مهم که برخی از هنرستان های کشور برداشته اند این است که آموزش را همراه تولید نموده اند که این امر باعث درگیر شدن هنرجویان با کار و اموزش چاپ بهتر برای بعد از تحصیل و اشنایی با بازار کار خواهد شد
اینجانب از دوستان و همکاران خود اقایان جناب عظیمیان ، جناب صانعی ، جناب بلندی ، جناب میر نعمتی نیا و سایر همکاران که در این صنعت زحمت می کشند کمال تشکر و قدردانی داشته باشم و انشالا در مسیر آموزش چاپ همواره موفق باشند با تشکر از هم همکاران محترم اموزش چاپ

https://www.aparat.com/v/ah16j

چاپ گرد | دستگاه چاپ سیلک گرد زن دستی

چاپ گرد

چاپ گرد در اصل یک نوعی از چاپ است که عملیات چاپ را با توجه به پدهای سیلیکونی انجام می دهد. این نوع چاپ معمولا در سطوح متفاوتی انجام می شود، سطوحی که صاف هستند و یا به شکل منحنی بوده و یا سطوحی که محدب هستند و اما این مقاله به یکی از سطوح های مهم چاپ تامپو می پردازد به نام چاپ گرد که به وسیله دستگاه هایی نیمه اتوماتیک انجام شده و همچنین صنعتگران به این نوع چاپ گرد توجه خاصی نشان می دهند. با مقاله ما همراه باشید، ایران نشان سعی دارد این نوع چاپ را به درستی برای شما شرح دهد.

دستگاه چاپ سیلک گرد زن دستی

این نوع دستگاه معمولا چاپ را بر روی سطوح گرد و یا استوانه ای مانند لیوان و بطری، ظروف و مواد غذایی به زیبایی انجام می دهد.معمولا کارگاه های کوچک از این نوع چاپ گرد استفاده می کنند برای اینکه مشتریان معمولا این نوع چاپ را بیشتر می پسندند.این دستگاه دارای حجم زیادی نیست و به راحتی درون یک کارگاه جای می گیرد، می توان به راحتی آن را تنظیم کرد، تنظیم دقیق آن توسط رگلاژ و اهرم ها انجام می شود که انحنای سطح کار را در نظر می گیرند و هر چاپی را به راحتی بر روی سطح گرد قرار میدهند، این نوع چاپ گرد از دستگاه نوع دستی و اتوماتیک بهره می برد، معمولا افراد زیادی از چاپ گرد برای محصولات خود استفاده می کنند به دلیل اینکه آنها با این نوع چاپ تبلیغات خود را نشان می دهند.

اشکال هندسی برای چاپ:

ما چندین شکل را برای استفاده چاپ شما ارائه می دهیم. چاپ گرد ، یا گزینه های چاپ دیگر که اطمینان می دهند که تصویر شما در هنگام آویزان شدن در خانه و یا هنگامی که به عنوان تبلیغات استفاده می شود به طرز خارق العاده ای نمایش داده می شود. شما حتی می توانید مواد چاپ را انتخاب کنید – از چاپ های فلزی گرفته تا چاپ های چوبی تا اکریلیک های براق یا مات پرفروش ترین های چاپ هستند – تا تأثیر گویای تصویر شما را بر روی هر جسم کروی و یا هر شکل دیگری نشان دهند! هنگام پیکربندی تصویر ، گزینه “Circular Format & Shapes” را انتخاب کنید. سپس بخشی از تصویر مورد نظر خود را انتخاب کنید. می توانید اندازه هایی از 8 x 8 اینچ تا 39 39 39 اینچ (20 20 20 سانتی متر تا 100 100 100 سانتی متر) را انتخاب کنید.

چاپ تامپو

چاپ تامپو ، چاپ پد و تایپو گرافی همه نام هایی برای این فرآیند اساسی هستند که به موجب آن از یک پد سیلیکون برای انتقال جوهر از یک صفحه چاپ اچ به یک لایه استفاده می شود.

به طور سنتی ، از چاپ تامپو در سناریوهای چاپی استفاده می شود که بستر فاقد سطح صاف باشد و چاپ آن به دلیل بافت سطح ، پیچیدگی یا هندسه دشوار است. انعطاف پذیری ذاتی پد سیلیکون مورد استفاده برای انتقال جوهر باعث می شود تا با وجود این بی نظمی ها تماس کامل با سطح چاپ شده اعمال شود. این منجر می شود که چاپ مطابقت بیشتری با تصویر مورد نظر داشته باشد. این روش چاپ در دهه 1970 با ظهور سیلیکون رواج پیدا کرد. تامپون های سیلیکونی یا پد های چاپ تامپو کاربردی تر ، از نظر سختی و بافت سطح سازگارتر هستند و ماندگاری بیشتری نسبت به نمونه های قبلی لاستیکی دارند.چاپ گرد نیز یکی از انواع چاپ تامپو است که بر روی لیوان و اجسام گرد و کروی انجام می شود.

وقتی به چاپ پد فکر می کنید ، به مهر زنی لاستیکی فکر نکنید ، این نوع چاپ همان فرآیند اساسی انتقال جوهر از یک سطح به سطح دیگر است. تفاوت اصلی این است که در چاپ تامپو ، طرح بر روی صفحه اچ است که جوهر را نگه می دارد تا روی سطح لاستیک یا سیلیکون وارد شود.

کاربرد چاپ تامپو

از چاپ تامپو می توان برای چاپ بسیاری از سطوح جزئی با شکل نامنظم یا کوچک و گرد استفاده کرد – از اسباب بازی های کوچک یا وسایل تبلیغاتی مانند خودکار یا جاکلیدی گرفته تا وسایل بزرگ و قطعات خودرو. در دنیای بسته بندی کانتینر ، چاپ گرد اغلب در بالای درب بطری ها یا روی بطری هایی با سطح خمیده استفاده می شود.

چاپ سیلک

چاپ روی صفحه یا سیلک یکی از پرطرفدارترین تکنیک های چاپ است و بیشترین کاربرد را در هنگام چاپ طرح روی محصولات با اندازه و مواد مختلف دارد.
بیش از 100 سال است که در بخش تجاری و هنری مورد استفاده قرار می گیرد و عمدتا برای چاپ تصاویر و طرح ها روی تی شرت ، کیف دستی ، کاغذ ، چوب ، سرامیک و سایر مواد استفاده می شود.

بسته به هدف و روند چاپ مورد استفاده ، چاپ صفحه سیلک انواع مختلفی دارد. در این میان می توان مجموعه نگاری را برای بخش طراحی گرافیک ، خط را برای بخش هنر و چاپ پارچه را نیز به آن اضافه کرد ، چیزی که بیشتر ما به آن علاقه مند هستیم.

چاپ سیلک چگونه انجام می شود؟

به منظور چاپ با استفاده از روش چاپ صفحه سیلک ، از مواد مختلفی استفاده می شود. برای شروع ، قاب چاپ طرح می شود ، یا بهتر بگوییم ، طرح روی یک ورق چاپ می شود تا جوهر قابل انتقال باشد. قاب روی تی شرت قرار می گیرد و با کمک لیسه رنگ ها نمایش داده می شوند (یک لایه برای هر رنگ ، حداکثر تا چهار رنگ).

هر وقت یک لایه را با جوهر قاب استفاده کنید ، آن را می گذاریم خشک شود و سپس می تواند برای کاربرد دیگری استفاده شود. علیرغم مهارت در سالهای اخیر ، چاپ سیلک مدرن تر شده است و اکنون جوهر و ماشین آلاتی در دسترس است که ما را قادر می سازد تا نتایج با کیفیت عالی را بدست آوریم. به همین دلیل ، امروزه شرکت های بیشتری وجود دارند که تصمیم می گیرند هنگام ایجاد تیشرت و سایر موارد با آرم خود ، چاپ روی صفحه را انتخاب کنند.

چاپ گرد می تواند شامل تمام سطوح گرد از هر جنسی باشد مانند سطوح فلزی یا شیشه ای یا الیاف مصنوعی و یا صنعتی به طور مثال سطوح گرد فلزی مانند لیوان فلزی یا قوطی فلزی و سوح گرد شبشه ای مانند چاپ روی بطری شیشه ای یا لیوان های شیشه ای سایر سطوح

چاپ سیلک گرد
چاپ سیلک به دو شکل تخت و گرد انجام می گیرد اما در روش گرد اسکواییجی به شکل ثابت و شابلون چاپ متحرک می شود و با مماس شدن قطعه زیر شابلون که بر روی بلبرینگ قرا دارد با حرکت شابلون و تحت فشار قرار دادن شابلون قطعه کار شروع به گردش می کند و مرکب بر روی سطح چاپی منتقل می شود.

خدمات چاپ سیلک

انواع مختلف تکنیک های چاپ

انواع مختلف تکنیک های چاپ

انواع مختلفی از تکنیک های چاپ وجود دارد و آنها همچنان در حال پیشرفت هستند. هر نوع متناسب با نیاز دیگری است ، به این معنی که مشاغل می توانند تکنیکی برای چاپ انتخاب کنند که به بهترین وجه محصولات یا خدمات آنها را برجسته کند. بنابراین انواع مختلف چاپ چیست و چگونه از یکدیگر متمایز می شوند.انواع مختلف تکنیک های چاپ

تاریخچه ای از اولین چاپ حکاکی شده:

 

چاپ چیزی است که از قبل وجود داشته است. قدیمی ترین تکنیک چاپ شناخته شده به عنوان چوب بری شناخته می شود و شامل حکاکی تصویر بر روی سطح چوبی است. چاپ از آن زمان تاکنون پیشرفت زیادی داشته است – شما می توانید به جای کنده کاری دستی روی چوب ، طیف وسیعی از روش های پیشرفته از نظر تکنولوژی را انتخاب کنید. در اینجا چند نوع شناخته شده تکنیک های چاپ که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد:

لیتوگرافی افست

فلکسوگرافی

چاپ دیجیتال

فرمت بزرگ

چاپ صفحه نمایشی

چاپ سه بعدی

اشعه ماورا بنفش LED

لیتوگرافی افست:

اغلب برای:

رسانه های خشن مانند چوب ، بوم و پارچه

از این روش همه کاره می توان برای کتاب ها ، کاغذ ، لوازم التحریر و سایر موارد دیگر نیز ملنند چاپ فلز نیز استفاده کرد.

لیتوگرافی افست که به چاپ افست یا لیتو نیز معروف است ، روشی بسیار محبوب در چاپ انبوه. شامل چاپ صفحاتی است که معمولاً از آلومینیوم ساخته شده اند و هر کدام تصویری از محتوای مورد نیاز برای چاپ را در خود جای داده اند.

سپس این صفحات قبل از قرار گرفتن بر روی رسانه چاپی ، روی غلطک یا پتو لاستیکی (افست) منتقل می شوند ، که می تواند هر نوع کاغذی باشد که چاپ بر روی آن انجام می گیرد. رسانه چاپی با صفحات فلزی در تماس نیست و این باعث افزایش طول عمر صفحات می شود. علاوه بر این ، دارا بودن مواد انعطاف پذیر غلتک ها یا پتوهای لاستیکی به این معنی است که لیتوگرافی افست را می توان در هر محیط با سطح خشن استفاده کرد.

فلکسوگرافی:

اغلب برای:

بسته بندی و برچسب ها

هر چیزی با الگوهای مداوم کاغذ دیواری و بسته بندی کادو

چاپ فلکسوگرافی نسخه مدرن چاپ لترپرس است و معمولاً برای چاپ روی سطوح ناهموار استفاده می شود. این سبک چاپ از جوهرهای نیمه مایع خشک شده سریع استفاده می کند و می تواند برای مشاغل با حجم بالا استفاده شود.

از صفحات چاپ فتوپلیمر انعطاف پذیر که به دور استوانه های چرخان روی یک پرس وب پیچیده شده اند استفاده می شود. این صفحات مرکب دارای تصویری کمی برجسته از محتوای اصلی هستند و با سرعت زیاد چرخانده می شوند تا تصویر بر روی رسانه چاپی منتقل شود.

لیتوگرافی افست در تولید تصاویر با کیفیت مداوم عالی است و می تواند برای کارهای چاپی با حجم کم یا زیاد استفاده شود. این نیز یک انتخاب همه کاره است زیرا می تواند روی هر سطح صاف چاپ کند ، صرف نظر از اینکه صاف مانند کاغذ باشد یا خشن مانند بوم باشد. برای چاپ فلز نیز مناسب است.

چاپ دیجیتال:

چاپ دیجیتال روشی مدرن است که انواع مختلفی از فنون از جمله چاپ جوهر افشان و لیزر را در بر می گیرد. در چاپ دیجیتال ، تصاویر با استفاده از پرونده های دیجیتال مانند PDF به طور مستقیم به چاپگر ارسال می شوند. با این کار دیگر نیازی به صفحه چاپ نیست که در انواع دیگر چاپ مانند لیتوگرافی استفاده می شود پس باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود (مگر اینکه تعداد بیشتری چاپ کنید).

چاپ دیجیتال امکان چرخش سریع را فراهم می کند و به مشاغل اجازه چاپ در صورت تقاضا می دهد. برای کارهای کوچک نیز عالی است – می توان درخواست ها را فقط با یک بار چاپ انجام داد. اگر چاپ دیجیتال را برای شغل مناسب انتخاب کنید ، می تواند روشی مقرون به صرفه برای شما باشد که هنوز هم چاپ های با کیفیت بالا مشابه سایر گزینه های با مقیاس بزرگتر تولید می شود.

فرمت بزرگ:

اغلب برای:

تابلوهای بزرگ به عنوان مثال بیلبورد ، پوستر ، آگهی های وینیل

کاغذ دیواری و نقاشی دیواری

گرافیک کف

لمینیت

همانطور که از نام آن پیداست ، چاپ با قالب بزرگ برای تولید حداکثر عرض رول چاپ وجود دارد. این روش مناسب برای رسانه های تبلیغاتی و مشاغل سنتی که به دنبال تأثیر زیادی بر مشتریان خود هستند ، بر خلاف روش های دیگر مانند چاپ دیجیتال ، منطقه بسیار بیشتری برای کار به شما هدیه می کند.

چاپ بزرگ به جای چاپ روی ورق های منفرد ، از رول های چاپی استفاده می کند که به تدریج تغذیه می شوند تا یک ورق بزرگ تولید شود. برای رسانه های چاپی بزرگ مانند روکش های ساختمان ، بیلبوردها ، بنرها و نقاشی های دیواری ، چاپ با قالب بزرگ بهترین گزینه است. سایر روش های چاپ قادر به تولید یک ماده بزرگ نخواهند بود. بیشتر مشاغل ، چاپ های با فرم بزرگ را برای تولید وسایل مسطحی که می توانند به دیوار آویزان شوند ، انتخاب می کنند ، اما همچنین می توانند تا شوند یا طوری ساخته شوند که آزادانه بایستند.

چاپ صفحه نمایشی:

اغلب برای:

چاپ آرم و گرافیک روی لباس

بنرهای پارچه ای

پوسترها

چاپ صفحه یک روش چاپی است که در آن از مواد ظریف یا مش برای انتقال تصویر به ماده دیگر استفاده می شود. مش کشیده شده است بنابراین صفحه ای ایجاد می کند و جوهر بر روی آن فشار داده می شود تا تصویر با موفقیت چاپ شود. از چاپ رایج که برای چاپ گرافیک روی لباس و سایر پارچه ها استفاده می شود ، می توان از کاغذ و فلز نیز استفاده کرد.

چاپ سه بعدی:

چاپگرهای سه بعدی  پیچیده تر هستند. امروزه حتی مواردی که دارای قطعات متحرک داخلی هستند نیز قابل چاپ هستند. بعد از اینکه جزئیات روی یک برنامه کامپیوتری مانند CAD بررسی شد ، لایه های کوچک با استفاده از یک ماده پلاستیکی خاص روی هم چاپ می شوند.

انواع مختلف تکنیک های چاپ تنظیمات زیادی برای چاپ روی صفحه لازم است ، بنابراین بهتر است برای چاپ موارد تکراری به صورت عمده استفاده شود. برای سفارشات کم تعداد بسیار مقرون به صرفه نیست. اما اگر تصویر زیادی نیاز دارید ، این نوع روش چاپی بسیار مقرون به صرفه است.

برای یادگیری انواع تکنیک و روش چاپ می توان به مدارس و دانش گاههای رشته چاپ مراجعه نمود و یا مرکزی که به اموزش فرایند چاپ می پردازند.

چاپ باتیک
چاپ باتیک هم یکی دیگر از انواع مختلف تکنیک های چاپ می باشد که جز دسته بندی چاپ های دستی می باشد که قابلیت چاپ بر روی پارچه را با استفاده از جوهر و پارافین به همراه مهر های چوبی انجام می گیرد

 

 

 

چاپ فلز

چاپ ترانسفر | چاپ ترانسفر چند نوع است

چاپ ترانسفر

چاپ ترانسفر روشی است برای تزئین ظروف سفالی یا سایر مواد با استفاده از یک صفحه مسی یا استیل حکاکی شده که از آن یک چاپ تک رنگ روی کاغذ انجام شده و سپس با فشار دادن روی قطعه سرامیک منتقل می شود. سفالهای تزئین شده با استفاده از این روش به عنوان ظروف ترانسفر شده معروف هستند. البته این نوع چاپ بر روی پارچه نیز به زیبایی خود را نشان می دهد.

درباره تاریخچه چاپ ترانسفر می توان گفت ، از دهه 1750 به بعد در انگلستان چاپ ترانسفر توسعه یافت و در قرن نوزدهم در انگلیس بسیار محبوب شد ، اگرچه در سایر کشورهای مهم تولید کننده سفال از این ماده نسبتاً کم استفاده می شود. عمده تولیدات مربوط به صنعت ظروف سفالی با چاپ ترانسفر تزئین می شوند. آمریکا بازار عمده ای برای چاپ کالاهای ترانسفری بود که تصاویر آن متناسب با بازار آمریکا بود. چندین سازنده این کار را تقریباً به طور انحصاری انجام می دادند.

این تکنیک برای افزودن تزئینات پیچیده مانند سفالها و پارچه هایی مانند پرده ها و حتی بر روی لباس های ورزشی از نوع مردانه و یا زنانه صورت می گیرد. ، اما سهولت استفاده از تصاویر بسیار دقیق به جای سفالگران اوایل قرن نوزدهم که تمایل به تولید طرح های شلوغ متراکم داشتند ، با چاپ ترانسفر انجام می شود. امروزه چاپ ترانسفر به صورت رول،افست و هم چنین به شکل دیجیتال نیز انجام می شود.

چاپ ترانسفر برای چه مواردی بکار می رود:

گرچه معمولاً کمتر شناخته شده است ، چاپ ترانسفر اغلب می تواند گزینه پیشنهادی ما برای چاپ طرح های پر جنب و جوش و تمام رنگی و همچنین نام و شماره های فردی تک رنگ باشد.

چاپ ترانسفر چند نوع است:

چاپ ترانسفر به دو نوع وجود دارد که هر دو شامل پرس یا مهر و موم برش مواد روی لباس است. شامل یک مورد اول ورق انتقال دهنده وینیل است که با استفاده از دستگاه برش داده می شود ، سپس آن را روی لباس قرار داده و در دمای بالا فشار می دهد تا بچسبد. با چاپ لیتو ترانسفر ، آثار هنری به صورت دیجیتالی بر روی کاغذ لیتو انتقال داده می شوند و سپس بر روی لباس انتخابی شما فشار می یابند.

چاپ ترانسفر وینیل مدرن سخت ، بادوام است و کاملاً با لباس پیوند خورده است و در صورت مراقبت طولانی دوام زیادی خواهد آورد. همچنین مجموعه ای گسترده از رنگها از جمله جلوه های فلورسنت ، فلزی و مخملی در دسترس است. هنگام لمس ، معمولاً چاپهای ترانسفر دهنده احساس می شود که کمی شبیه پلاستیک هستند ، اما (مخصوصاً لیتو) تا حدی سبک و نرم هستند.

چاپ DTG که فقط می تواند روی 100٪ لباس پنبه ای استفاده شود نوع دوم چاپ ترانسفر است که می توان بر روی هر پارچه ای از جمله پلی استر ، لباس ورزشی لایکرا ، ضد آب و کت استفاده کرد. به همین دلیل ، از این روش چاپ به طور گسترده ای برای لباس های ورزشی و کیت های تیمی استفاده می شود.

اگر در مقادیر زیاد چاپ می کنید ، معمولاً چاپ ترانسفر به اندازه چاپ صفحه یا DTG مقرون به صرفه نیست. قبل از اینکه بهترین روش چاپ را برای شما توصیه کنیم ، وقتی آثار هنری شما را می بینیم ، همیشه مقادیر و همچنین اثر چاپی را که دنبال می کنید در نظر بگیرید.
چاپ ترانسفر روی فلز

چاپگر ترانسفر یا حرارتی

چاپگر حرارتی یک چاپگر بدون ضربه است که از گرما برای ثبت اثر روی کاغذ استفاده می کند.ترانسفر حرارتی دارای یک سر چاپ است که شامل بسیاری از پین های گرمایشی مقاومتی کوچک است که در تماس ، بسته به نوع انتقال حرارت ، جوهر مبتنی بر موم را بر روی کاغذ معمولی ذوب می کند یا نقاط را بر روی کاغذ مخصوص پوشش می دهد. ریزپردازنده تعیین می کند که کدام پین های گرمایی جداگانه برای تولید تصویر چاپ شده گرم می شوند. سر چاپ کل عرض کاغذ یا محیطی را که باید روی آن چاپ شود ، پوشانده است. چاپگرهای ترانسفر حرارتی برای چاپ بارکد ، برچسب ، برچسب قیمت و سایر کارهای چاپی محبوب هستند. چاپگرهای ترانسفر حرارتی دو نوع دارند: ترانسفر مستقیم حرارتی ، واکس حرارتی.

مستقیم  حرارتی:

چاپگر حرارتی مستقیم هنگام عبور از بالای چاپگر گرم شده ، با سوزاندن نقاط روی کاغذ روکش شده تصویر را چاپ می کند. چاپگرهای حرارتی مستقیم از روبان استفاده نمی کنند. دستگاه های فکس اولیه از چاپ حرارتی مستقیم استفاده می کردند.

انتقال موم حرارتی: در این نوع چاپگرها از روبان ترانسفر حرارتی استفاده می شود که حاوی جوهر مبتنی بر موم است. گرما با استفاده از یک سر چاپ حرارتی روی روبان اعمال می شود که جوهر را ذوب می کند و پس از خنک شدن به کاغذ جایی که دائمی است منتقل می شود. یک روبان ترانسفر حرارتی معمولی از سه لایه تشکیل شده است: مواد پایه ، جوهر ذوب گرما ، پوشش در سمت چاپ مواد پایه. پوشش و مواد پایه باعث می شود جوهر به سر چاپ نچسبد و این باعث کیفیت پایین چاپ می شود. روبان های ترانسفر حرارتی تک رنگ و رنگی موجود است. توصیه می شود که سر چاپ بین هر تغییر روبان با یک سواب پنبه و الکل ایزوپروپیل تمیز شود.

هزینه چاپگر ترانسفر حرارتی بسته به اندازه چاپگر و ویژگی های موجود متفاوت است. هزینه مواد مصرفی مانند کاغذ ، روبان و سر چاپ تقریباً برای هر دو نوع چاپگر یکسان است. کیفیت چاپ به چاپگر ، روبان ، کاغذ و محیطی مانند محل نگهداری چاپگر ، دما و رطوبت بستگی دارد.

ما هنگام چاپ منسوجات مانند تی شرت یا کیف های حامل معمولاً بین دو روش چاپ مختلف تفاوت قائل می شویم: چاپ روی صفحه و چاپ ترانسفر. هر دو تکنیک بسیار متفاوت هستند ، در نتیجه انتخاب روش چاپ تأثیر عمده ای بر نتیجه نهایی ، یا امکان سنجی پروژه شما دارد. باید بدانید که چاپ ترانسفر یک نوع چاپ بسیار محبوب است که معمولا بر روی پارچه و چاپ فلز،مس و جنس های دیگر بسیار زیبا می نشیند و برای این نوع کارهابسیار مناسب است

فرایند چاپ حرارتی

ابتدا بر روی فویل های سلوفانی به شکل رول چاپ به وسیله مرکب مخصوص انجام می گیرد که فرایند چاپ به روش چاپ هلیو می باشد
سپس به به وسیله سلیکون و فشار و حرارت عمل انتقال مرکب چاپ شده بر روی سلوفان بر روی سطح چاپی انجام می شود که اکثر سیستم های ترانسفر به شکل رول می باشد.

در برخی موارد چاپ ترانسفر به شکل ترکیبی انجام می گیرد به طور مثال برای انتقال لایه طلا یا نقره خاص بر روی سطح چاپ ی ابتدا روی قطعه به روش چاپ سیلک عمل چاپ انجام می گیرد و سپس توسط چاپ ترانسفر بر اثر حرارت قسمت هایی  از قطعه که مرکب روی ان وجود دارد مرکب ان چسبنده می شود و براثر فشار قسمت های طلا یا نقره از فویل پلی استری جدا شده و بر روی نواحی مد نظر قرار می گیرد.

چاپ افست فلز

چاپ روی بطری فلزی

چاپ روی بطری فلزی:
در صنعت غذا معمولا بطری ها دارای کاربردهای زیادی هستند، البته به شکل معمول بطری ها دارای کاربردهای زیادی بوده که معمولا می توان گفت چه در خانه ها و یا در کارخانه ها به شکل بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند. چاپ روی بطری معمولا به شکلی انجام می شود که مثلا برندها و یا هر نوع لوگو از محصولات تولیدی بر روی بطری ها حک می شود. این خود تبلیغی است که علاوه بر اینکه زیبایی خاصی به بطری ها خواهد داد باعث می شود افراد با نوع برندها آشنا شده و از طرفی قیمت و یا تاریخ تولید و انقضا نیز بر روی بطری ها چاپ خواهد شد.در اصل می توان گفت این شناسنامه ای است که محصول تولید بطری ها را نشان خواهد داد.چاپ روی بطری فلزی

چگونه به شکل مستقیم چاپ روی بطری فلزی انجام می شود:

معمولا به دوشکل می توان اطلاعات اصلی را بر روی بطری ها چاپ کرد، اینکه چاپ به شکل برچسبی باشد و این برچسب بر روی بطری ها قرار گیرد و روش دیگر نوع چاپ مستقیم بر ریو بطری است که باعث می شود طرح روی بطری ها نیز زیباتر به نظر برسند.وقتی برچسب بر روی بطری ها قرار می گیرد معمولا می توان آن را از روی بطری درآورد و به سرعت نیز فرسوده می شود اما اگر به شکل مستقیم چاپ بر روی بطری انجام شود کیفیت کار فرق می کند، اطلاعات مهمی که روی بطری ها چاپ می شود و طرح هایی که به زیبایی بر روی یک بطری چاپ می شود در نوع مستقیم ماندگارتر و از کیفیت بالایی برخوردار است.مجموعه چاپ ایران نشان چاپ روی بطری را با طرح ها و رنگ های متفاوتی انجام می دهد.

چه نوع دستگاه هایی برای چاپ روی بطری فلزی استفاده می شود:

برای این نوع چاپ از جوهر یووی استفاده خواهد شد که بیشتر این نوع جوهر بر روی درب بطری ها چاپ را انجام می دهد، این نوع جوهر ها به سرعت نیز خشک خواهد شد و کسانی که این نوع چاپ را می خواهند معمولا نیاز ندارند زمان زیادی را صرف کنند تا چاپ انجام شود. در صنایع غذایی بسیاری از کارخانه ها از این نوع دستگاه چاپ یووی استفاده می کنند زیرا معمولا باید بر روی درب بطری ها تاریخ تولید و انقضا زده شود و این نوع چاپ به همین دلیل دارای اهمیت زیادی است. تیم چاپ ایران نشان برای چاپ روی بطری از انواع متفاوتی از چاپ استفاده می کند علاوه بر اینکه از چاپ یووی نیز برای درب بطری ها استفاده خواهد کرد، در صورتی که سوالات بیشتر در این باره دارید می توانید با کارشناسان سایت در ارتباط باشید.

چاپ تامپو و سیلک برای بطری فلزی:

برای اینکه چاپ رو بطری انجام شود از چاپ تامپو و چاپ سیلک استفاده می شود، اگر بطری به شکل های متفاوت مثلا استوانه ای باشد معمولا چاپ تامپو بسیار مناسب است زیرا در این نوع چاپ از رنگ های سیلیکونی نیز استفاده می شود، در این نوع رنگ های مناسبی بکار می رود که معمولا از نوع رنگ های اصلی هستند.

چاپ تامپو ، فرآیندی برای چاپ است که می تواند یک تصویر 2 بعدی را به یک شی 3 بعدی منتقل کند. این کار با استفاده از یک فرآیند چاپ افست (گراور) غیر مستقیم ، شامل یک پد سیلیکون و یک شابلون صفحه فتوپلیمر انجام می شود. این صفحات حساس به نور از طریق فرایندی به نام post curing با تصویر دلخواه حک می شوند. در اینجا در چاپ ایران نشان ، هر سفارش به طور شخصی انجام می شود. از ابتدا تا انتها ، توسط دستیارهای بسیار ماهر ما بصورت دستی این نوع چاپ روی بطری چاپ می شود.

چاپ تامپو و چاپ روی بطری فلزی:

اشیایی که می توانند به صورت پد چاپ شوند محدودیتی ندارند و در مورد موادی که می توانیم چاپ کنیم محدودیت بسیار کمی وجود دارد. همانند پلاستیک ها ، شیشه و چاپ فلز ، ما آزمایشات دقیق را بر روی هر محصول انجام می دهیم تا چسبندگی و سازگاری جوهر را متناسب با ماده استفاده شده تعیین کنیم. ما به طور معمول چاپ تامپو را برای بطری ها استفاده می کنیم و حتی  رای قطعات خودرو با ویژگی های مشخص ، ظروف شیشه ای تک نمودار و ابزارهای میله ای گرفته تا بطری های کارخانه ای و هر نوع بطری که چاپ به شکل مستقیم بر روی آنها انجام می شود.

ما دانش کافی در زمینه چاپ تامپو داریم که به هر مشتری ، جدید و قدیمی ، برای هر پروژه ای که انجام می دهند ارائه می دهیم. ما می توانیم تعیین کنیم که آیا روند چاپ مسیر صحیحی برای انتخاب است یا اینکه محصول انتخابی شما بیشتر مناسب چاپ صفحه ای است ، لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع چاپ روی بطری سایت ایران نشان را کاملا مشاهده کنید. مطمئن باشید با تمام سوالات و سفارشات رزرو شده ، خدمتی مودبانه ، حرفه ای و آگاه دریافت خواهید کرد.

تزریق قالب چاپی بر روی بطری فلزی

در اینجا در چاپ ایران نشان ، ما بیش از 35 سال تجربه چاپ بر روی انواع پلاستیک های تزریق شده را داریم. ما در بسیاری از قطعات خودرویی امروزه در بسیاری از مارک های معروف خودرو در جاده تخصص داریم و هم چنین بر روی هر نوع بطری چاپ های مخصوص را انجام می دهیم. ما از نزدیک با شرکت های قالب گیری تزریقی در سطح کشور و پایین کار می کنیم و انواع صنایع مختلف را از چاپ ابزار قدرت در مقیاس بزرگ گرفته تا چاپ های جزئی و کلی روی بطری را انجام می دهیم. چاپ روی بطری به روش سیلک نیز انجام می شود و در این روش نیز چاپ های زیبایی را می توان ایجاد کرد. چاپ روی بطری باعث می شود هم تبلیغات درستی بر روی بطری ها انجام شود و هم برای بطری های فانتزی که در قالب هدیه خریداری می شوند نیز بسیار مناسب است زیرا انواع چاپ با طرح های مشخصی بر روی انها انجام خواهد شد. چاین نوع چاپ توسط استادکاران حرفه ای در چاپ ایران نشان انجام خواهد شد.

برروی بطری فلزی میتوان کل سطح انرا با طرحی زیبا چاپ کرد وانرا به شکلی تزیناتی در اورد به طور مثال چاپ روی بطری های نگه داری ادویه جات را می توان با استفاده از طرحی مناسب انرا برای محیط اشپزخانه شکیل تر و زیباتر نمود

در برخی موارد برای چاپ روی بطری های فلزی حتما باید انرا به وسیله مواد چربی گیر یا با استفاده از حرارت سطح کار را در حین چاپ را مرکب پدیر نمود و پس از چاپ هم به ثبات بالایی دست یابد.
https://aparat.com/v/MbOTV

خدمات چاپ سیلک

چاپ صنعتی

چاپ صنعتی

چاپ صنعتی چیست؟
چاپ صنعتی در اصل به این صورت تعریف می شد که چاپ روی محصولات تولید شده اعمال می شود ، مانند آرم روی ماشین لباسشویی و یا اینکه روی محصول تولید شده چاپ انجام می شود ، هر نوع محصولی که باشد، چه بخواهید روی لیوان و یا به شکل پلاکارد و یا چاپ بر روی وسایل برقی که نشان از ویژگی های آنها دارد توسط چاپ صنعتی انجام می شود. حتی بسته بندی ها نیز توسط چاپ صنعتی می توان انها را قالب بندی کرد. این نوع چاپ در اصل اطلاعات ، مارک ها را شناسایی می کند و انگیزه خرید محصول را نشان می دهد و به عنوان یک تبلیغ بسیار عالی از یک برند محسوب می شود.
این نوع چاپ دارای کاربردهای زیادی است که توسط وسایل مکانیزه چاپی و ترانزیستورهای چاپی انجام می شود. این نوع چاپ صنعتی دارای پارامترهای مشخصی است مثلا در برابر رطوبت دارای مقاومت است و هیچ وقت زنگ زدگی در ان نمی بینید، در برابر هر نوع دمایی به طور معمول مقاومت زیادی دارد و از نوع رنگ های جذابی می توان در هر نوع چاپ صنعتی بکار برد. این مقاله را دنبال کنید زیرا می خواهیم به طور کامل چاپ صنعتی و انواع ان را برای شما ارائه دهیم.
استانداردهای چاپ صنعتی:
وقتی چاپ روی محصولات تولیدی اعمال می شود ، معمولاً خیلی بیشتر محصولات چاپی را در معرض دید قرار می دهد، چاپ صنعتی به شکل معمول از کیفیت بالایی باید برخوردار باشد و از لحاظ اقتصادی نیز بسیار به صرف است مخصوصا یک برند را به خوبی معرفی خواهد کرد و از طرفی به عنوان کارت ویزیت مشخصی نشان داده خواهد شد. شکل ظاهری آن باید طبق خواسته مشتری باشد و از استانداردهای لازم برخوردار باشد. چاپ ایران نشان در این رابطه انواع چاپ صنعتی را انجام داده و استانداردهای لازم را اجرا خواهد کرد.
انواع چاپ صنعتی:
این نوع چاپ برای همه افرادی که صنعت کار هستند کاملا آشنا است، معمولا همه افراد با این نوع چاپ آشنایی ندارند زیرا همه چاپ را مربوط به کاغذ و یا اینکه چاپ بر روی کتاب می دانند اما این نوع چاپ می توان گفت برای مشاغل یک راهکار فوق العاده جذاب است، دنیای چاپ بسیار بزرگ و گسترده است و امروزه دارای ماشین آلاتی است که به شکل صنعتی عمل چاپ را انجام می دهند، و اما  بیشتر کاربردی صنعتی دارد و می توان ان را به سه نوع چاپ اصلی صنعتی تقسیم کرد از جمله این نوع چاپ صنعتی :
– چاپ تامپو
– چاپ سیلک
– چاپ هیت ترانسفر
تمامی این انواع چاپ صنعتی می توانند بر روی سطوح مختلف هر نوع چاپی را انجام دهند،این نوع چاپ برای کارهای صنعتی به کار می رود، برای نمونه می توانید به لب تاپ یا کامپیوتر شخصی خود نگاهی بیاندازید و یا اینکه دکمه های کنترل تلویزیون یا کنترل کولر خود را نگاه کنید تمامی این موارد از چاپ های مختلفی تشکیل شده است که می توانید به راحتی آنها را مشاهده کرده و کاربرد زیادی دارند. در چاپ صنعتی دو مورد دارای اهمیت زیادی است:
– اینکه چاپ به صورت واضح و مشخصی انجام شود
– ماندگاری چاپ نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است
باید بدانید که این نوع صنعت هر روز دارای پیشرفت زیادی است و تحولات زیادی را در ان مشاهده خواهید کرد.
چاپ تامپو:
چاپ تامپو ، چاپ پد و تایپوگرافی همه نام هایی برای این فرآیند اساسی هستند که به موجب آن از یک پد سیلیکون برای انتقال جوهر از یک صفحه چاپ اچ به یک لایه استفاده می شود. به طور سنتی ، از چاپ تامپو در سناریوهای چاپی استفاده می شود که بستر فاقد سطح صاف باشد و چاپ آن به دلیل بافت سطح دارای پیچیدگی یا از نظر هندسی دشوار است. انعطاف پذیری ذاتی پد سیلیکون مورد استفاده برای انتقال جوهر باعث می شود تا با وجود این بی نظمی ها ارتباط کامل با سطح چاپ شده اعمال شود.
این منجر به چاپ بهتری می شود که فراتر از محدودیت های غربالگری ابریشم یا چاپ افست است. این روش چاپ در دهه 1970 با ظهور سیلیکون رواج پیدا کرد. تامپون های سیلیکونی یا پدهای چاپ تامپو کاربردی تر ، از نظر سختی و بافت سطح سازگارتر هستند و ماندگاری بیشتری نسبت به نمونه های قبلی لاستیکی دارند.
چگونه چاپ تامپو انجام می گیرد:
روند چاپ تامپو از یک لیوان جوهر تشکیل شده است که بر روی صفحه اچ حرکت می کند و آن را با جوهر پر می کند. سپس یک پد سیلیکونی با صفحه اچ به طور فشرده فشار زده می شود ، پد هنگام بلند شدن جوهر صفحه اچ (که به عنوان نقاشی نیز شناخته می شود) می گیرد. سپس پد قادر است جوهر را به بستر چاپ شده منتقل کند. در صورتی که سوالات بیشتری درباره چاپ تامپو دارید می توانید با چاپ ایران نشان ارتباط برقرار کرده و از کاربردهای این نوع جاپ زیبا نیز آگاه شوید.
کاربرد چاپ تامپو:
از چاپ تامپو می توان برای چاپ بسیاری از سطوح جزئی با شکل نامنظم یا کوچک استفاده کرد – از اسباب بازی های کوچک یا وسایل تبلیغاتی مانند خودکار یا جاکلیدی گرفته تا وسایل بزرگ و قطعات خودرو. در دنیای بسته بندی ظروف ، از چاپ تامپو اغلب در بالای درب بطری ها یا روی بطری هایی با سطح خمیده استفاده می شود که با غربالگری ابریشم به خوبی کار خواهد کرد. این نوع چاپ بسیار محبوب است و دارای زیبایی خاصی است و می تواند به عنوان تبلیغات نیز بکار رود.
چاپ صنعتی و چاپ سیلک:
یکی از موارد چاپ صنعتی، نوع چاپ سیلک است، در این نوع چاپ می توان از تور ابریشم استفاده کرد که معمولا در چارچوبی از جنس چوب و یا اینکه از نوع فلز است و با ژلاتینی که به نور حساس است نوردهی صورت می گیرد و اینگونه چاپ انجام می شود، این نوع چاپ دارای هزینه مناسبی است و کاربردهای زیادی دارد. معمولا از این نوع چاپ برای موارد صنعتی استفاده می شود. این نوع  چاپ به دلیل کاربردهای زیادی که دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
چاپ صنعتی می تواند شامل چاپ روی کلیه سطوح صنعتی تخت و گرد و سایر فرم های هندسی باشد
به غیر از شکل  می تواند چاپ روی انواع جنس باشد از قبیل فلز،چوب،شیشه،سنگ و پلاستیک باشد.

چرا به این محصولات چاپ صنعتی گفنه می شود؟
علت نام گداری این دسته از تولیدات چاپی به این عنوان این است که با تمامی مشاغل و صنایع در ارتباط می باشد و به نوعی خود را در نیاز این صنایع گنجانده چون اکثر صنایع مختلف نیاز به چاپ را برای محصول تولیدی خود را احساس می کتتد حال هر انچه که نیاز باشد بر روی خروجی ان شرکت چاپ شود که میتواند لوگو شرکت یا کلی اطلاعات دیگر باشد
نکته بارز در این صنعت این است که عمل چاپ باید به شکل مستقیم روی محصول تولید شده اعمال گردد و دیگر نیاز به لمینت یا برچسب نمی باشد.
یکی نکاتی که در چاپ بر روی محصول که به شکل مستقیم انجام می گیرد انتخاب مرکب مناسب برای همان جنس باشد که در زمان چاپ باید به ان توجه نمود.

https://aparat.com/v/ZIdx3

خدمات چاپ سیلک

دستگاه چاپ فلز

دستگاه چاپ فلز

دستگاه چاپ فلز امروزه با پیشرفت در تلنولژی دچار دگرگونی بسیار زیادی شده اند که قابلیت چاپ بر روی انواع فلزات چه از لحاظ جنس و جه از نظر شکل ظاهری را دارا می باشند.
با پیشرفت در امر دیجیتال و صنعت ما امروزه شاهد تغییر در روش های چاپی یا تنوع در روش های موجود برای چاپ فلزات هستیم به شکلی که امکان چاپ بر روی سطوح را میتوان با چندین فرایند چاپ انجام داد.

انتخاب دستگاه های چاپ مناسب

در برخی از شرایط برای اینکه شیوه چاپی مناسب را بخواهیم انتخاب کنیم دچار سردرگمی و گمراهی می شویم و این هم به خاطر این موضوع است که این تلنولوژی جزء فنونی است که مردم زیاد با ان اشنایی ندارند
البته برای اینکه بتوانیم شیوه مناسبی را برای چاپ روی محصول خود را انتخاب کنیم باید یک سری نکات و موارد را مورد توجه قرار دهیم که عبارتند از:
ایا روشی که انتخاب کردیم قابلیت چاپ روی فلز را دارا می باشد
نکته بعدی حجم تولید محصول می باشد که ایا دستگاههای چاپ مورد نظر امکان چاپ باتیراژ درخواستی ما را دارد
عامل بعدی زمان تحویل سفارش می باشد که ایا میزان زمان اماده سازی سفارش با ان مشکلی نداشته باشیم
و نکته بعدی برای انتخاب دستگاههای چاپ میزان هزینه چاپ می باشد
و در اخر هم میزان کیفیت مد نظر می باشد

هر کدام از ایتم های بالا می تواند در انتخاب روش چاپ متناسب با کار ما تعیین کننده و نقش به سزایی دارد.

انواع دستگاه چاپ فلز کدامند؟

دستگاه های چاپ فلز
چاپ افست
چاپ سیلک
چاپ تامپو
چاپ هلیو
چاپ فلکسو
چاپ های دیجیتال
چاپ لیزری
چاپ الکتروشیمیایی

به طور مثال بهتر است برای چاپ به صورت نمونه گیری و تکی از روش های چاپ دیجیتال استفاده کرد
یا برای چاپ روی تیراژ بالا انتخاب بین چاپ دیجیتال و چاپ سیلک انتخاب فرایند چاپ سیلک اسکرین گزینه مناسب تری می باشد چون که هم در قیمت تمام شده و هم در زمان تحویل صرفه جویی صورت می گیرد.
پس می توان نتیجه گرفت که انتخاب روش چاپ مناسب کار نسبتا دشوار است اما با رعایت نکایت گفته شده میتوان بهترین انتخاب را انجام داد

اما در برخی موارد نیاز است که از دو روش چاپی به شکل همزمان برای چاپ استفاده نمود یا اینکه در مواقعی نیاز است که حتما برای چاپ روی فلز از مرکب های حرارتی استفاده نمود که مجبوریم از چاپ اسکرین استفاده کرد
یا برخی موارد مشتری نیاز به شیوه ای دارد که نوشته ها بر روی فلز حکاکی شود انگاه تنها روشی که امکان این کار را دارا می باشد چاپ وحکاکی لیزری خواهد بود در اصل لیزر با عمل نگاشت و قدرت لیزر فایبر به حکاکی بر روی سطوح فلزی بپردازدام

اما روش الکترو شیمیایی مانند روش لیزری جرء روش های چاپی است که جهت چاپ روی فلزات از مرکب استفاده نمیکند و با استفاده از جریان برق و محلول الکترولیت توانایی حکاکی وسوزاندن روی سطح فلز را دارا می باشد البته این شیوه فقط توانایی چاپ بر روی سطوح رسانا و فاقد رنگ و پوشش را دارد و برای چاپ روی هر جنس فلز نیاز به محلول خاص همان فلز و شابلون با لاک های مخصوص ضد اب و اسید است.
اما در روش فلکسو و هلیو میتوان فلزات را به شکل رول و پیوسته چاپ نمود و کیفیت چاپ این شیوه ها نسبتا بالا است و بیشتر برای چاپ روی فویل های فلزی به کار می روند که کابرد بسیار بالایی در صنعت بسته بندی را دارا هستند و میزان حجم تولید و سفارش با این شیوه ها باید بالای یک تن باشد تا قابلیت انجام را داشته باشد

برخی از تجهیزات چاپ فلز ارزان قیمت و کم حجم می باشند اما برخی از دستگاههای چاپ فلز دارای قیمت بسیار بالا و حجم و اندازه ان هم طویل می باشند.
در مجمعه های چاپ فلز باید دارای کوره های حرارتی بعد از چاپ مجهز باشند چرا که مرکب های چاپی این سطوح هوا خشک نمی باشند و برای پخت مرکب باید حرارت ببیند و حتی از این سیستم هم برای چربی گیری ورق های فلزی استفاده می گردد

 

دستگاه های چاپ فلزات https://www.aparat.com/v/Oj4Lh