چاپ فلزات

چاپ روی فلز اهن

مراحل انجام كار در چاپ روی فلز اهن تا حدود زيادي شبيه به چاپ افست روي كاغذ است . در اينجا به چند تفاوت اساسي اشاره ميشود.

در اين شيوه چاپ ، معمولا كارها به شكل تنپلات است يااينكه طرح به گونه اي است كه ظرافت خاصي در ان به كار نرفته است ، از زينك هاي مسي كه مقاومت بيشتري دارند وامكان چاپ در تيراژ هاي بالاتری را ميسر ميسازد استفاده ميشود اما در كارهاي ظريف از همان زينك هاي المينيومي استفاده ميشود كه حتما بايستي سوزانده شوند. قبل از اينكه عمليات چاپ روي فلز انجام شود ، ورقه هاي فلز را ، كه اغلب به شكل قوطي هاي مواد خوراكي در خواهند امد ، با پوششي از لاك اندود كرده وسپس براي چاپ ارسال ميكنند در روي ورقه هاي فلز كه ضخامتي حدود0.18تا0.3 ميليمتر دارند بسته به نوع كار ممكن است ابتدا به عنوان اماده دسازي چاپ يك رنگ سفيد چاپ شود اين رنگ سفيد باز هم بسته به نوع سفارش ممكن است مركب چاپ باشد يا لاك سفيد وحتي ممكن است نياز به دوبار چاپ، در زير كار باشد تا سطح فلز كاملا پوشيده شده ورنگ هاي چاپ به خوبي بر روي ان نمود پيدا كنند . به دلايل مختلف از جمله جنس فلز ، نوع مركب هاي استفاده شده وفشاري كه سيلندر لاستيك بر سطح فلز وارد ميكند ، معموئلا رنگ هاي تنپلات را از ترام جدا ميكند وبه كيفيت كار در هر دو (ترام وتنپلات) قابل كنترل باشد .

پس از چاپ ، عمليات ورني روی فلز انجام ميشود وبه دنبال ان ورقه هاي فلز در يك خط به طور جداگانه به روي قفسه هاي مختلف قرار گرفته وبه شكل رديفي وارد كوره خشك كن ميشود كه به طور معمول 15 متر طول دارند.

در انتها، ورقه هاي فلز چاپ شده روي هم قرار گرفته وجهت برش وتبديل به قوطي به کارگاه قوطي سازي ميبرند .

فضاي كار در محيط چاپ روی فلز اهن به دليل وجود كوره هاي خشك كن و ورقه هاي فلز ،بسیار گرم وپر سرو صداست.

كوره هاي خشك داراي سيستم خنك كننده هستنند به طوري كه بعد از حرارت دادن به ورقه هاي فلزچاپ شده و قبل از انكه ورقه ها در طرف ديگر كوره روي هم قرار گيرند كليه ي ورقه ها در مسير خود خنك مي شوند تادر انتها به يكديگر نچسبند .

سيستم خنك كننده از يك طرف هوا را به روي قطار ورقه هاي فلز فرستاده و از طرف ديگر هوا مكيده دشده وبه بيرون فرستاده ميشود .

در هر نوبت چاپ وقبل از چاپ رنگ ديگر ، ورقه هاي فلز بايستي از كوره خشك كن ردشوند .

شرح خاص:

بسته به نوع محصولاتي كه در قوطي فلزي قرار ميگيرند بايستي از پوشش هاي مختلفي براي داخل قوطي استفاده كرد. در هر حال پوشش يا لاكي كه براي محافظت از مواد داخل قوطي بكار ميرود در حرارت هاي بالا بر روي سطح فلز قرار ميگيرد .

به همين خاطر در مرحله اول و قبل از انجام هرگونه چاپي بايستي وضعيت پوشش داخلي مشخص گردد . به دليل اب شدن رنگ هاي چاپ در كوره اي كه جهت پوشش دادن به فلز به كار ميرود ،نمي توان فلز را پس از چاپ ، پوشش داد واين كار حتما بايستي قبل از چاپ انجام شود .

مواد قابل چاپ فلز:

فلز به شكل ورق

اشكال هاي چاپ شده با اين روش :

جبعه محصولات مختلف همچون ،شيريني ، اسپري، رب گوجه، شير خشك ،چاي ،گز، كرمها

ملاحظات طراحي :

در سيستم هاي چاپ هر چه جنس مواد چاپ شونده لغزنده تر باشد كنترل ريجيستر شدن رنگها سخت تر است . دراين شيوه چاپ نيز اين مشكل وجود دارد . بنابراين طراحان بايد دقت مضاعفي داشته باشند .

دراين روش چاپ بهتر است كه ترام ها از تن پلات جدا شوند . بدين معني كه اگر رنگ مشكي هم به صورت تنپلات (SOLID)در طرح وجود دارد وهم به صورت ترام بهتر است كه براي رنگ مشكي تن پلات زينك جداگانه تهيه شود .

همچنين براي رنگهاي ديگر نيز كه هم به صورت تنپلات امده اند و هم به صورت ترام بايستي به همان شكل گفته شده بربراي رنگ مشكي عمل كرد .

از تكنيك OVERPRINTوTRAPPINGدر هر موردي كه امكان استفاده وجود دارد بايد بايد استفاده كرد .

مثلا در يك طرح نوشته ها به رنگ ابي تن پلات امده است وزير ان رنگ زرد در اين مورد بهتر است براي جلوگيري از سفيدك ازTRAPPINGاستفاده كرد.

روش های چاپ روی اهن
چاپ روی اهن به شیوه های گوناگونی امکان پدیر هست که بر خی از این موارد عبارتند از:چاپ افست،چاپ سیلک فلز،چاپ تامپو،چاپ دیجیتال

بسته به نوع و کاربرد قطعات شیوه های چاپی استفاده می گردد.
برای چاپ روی صفحات فلزی حتما باید از چاپ افست فلز استفاده کرد ولی اگر سطح فلز کوچک باشد و یا انکه تیراژ ان پایین باشد از شیوه چاپ سیلک هم می توان استفاده کرد
اما اگر سطح چاپی مورد نظر دارای شکل و فرم خاصی باشد می پرسید باید چه کار کرد برای چاپ روی این سطوح میتوان از چاپ تامپو و یا شیوه های دیگر از قبیل چاپ دیجیتال استفاده نمود.

اما در برخی موارد نمی توان از چاپ های مستقیم استفاده کرد در نتیجه نیاز هست که از روش غیر مستقیم و برچسب بهره برد
برای چاپ روی اهن باید ابتدا باید زیر کار زیر سازی شود یعنی ابتدا باید سطح فلز برای چاپ اماده شود چون اگر سطح فلز دارای رنگ باشد مشکلی برای چاپ وجود ندارد اما اگر فاقد پوشش باشد ابتدا باید سطح انرا چربی گیری کرد و سپس اگر روی فلز دارای اکسیداسیون است انرا با استفاده از سنباده نرم اصلاح نمود سپس چاپ روی ان اعمال گردد
چون اگر این عملیات ابتدا انجام نگیرد و عمل چاپ روی فلزاهن انجام شود امکان عدم انتقال مرکب بر روی سطح چاپی و ثبات نداشتن ان زیاد است.
چاپ روی سطح فلز اهن به دو شکل خواهد بود یا سطح فلز خام و بدون رنگ است یا اینکه سطح فلز را با رنگ با روش های مخصوص پوشش داده شده است
البته چاپ برروی سطوحی که دارای پوشش هستند بسیار ثبات چاپ بیشتر خواهد شد
البته برای سطوحی که به شکل خام هستند باید ابتدا سطح ان ها چربی گیری شود و سپس عمل چاپ روی ان انجام شود و برای چربی گیری از مواد چربی گیر و حرارت می توان استفاده کرد ولی باز به ثبات بالا به نسبت چاپ بر روی سطوح اهنی با پوشش رنگ دست نخواهیم یافت.
چاپ روی اهن می تواند بر روی ورق اهن انجام گیرد که به شکل چاپ تخت انجام می شود و چاپ بر روی قطعات اهنی هم میتواند به روش چاپ سیلک تخت و گرد انجام گیرد.

چاپ فلز چاپ تامپو چاپ سیلک

چاپ فلز چاپ تامپو چاپ سیلک