مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک 

مشکلات چاپ سیلک می تواند در چند بخش شکل بگیرد که ابتدایی ترین بخش آن مربوط به طراحی و پس از ان ساخت شابلون . در نهایت مربوط به چاپ می باشد البته باید دقت نمود که خود سطح چاپی هم می تواند مشکلاتی را در بر داشته باشد

مشکلات چاپ سیلک بر روی سطح چاپی دارای طیف وسیعی می باشد که به انها اشاره می کنیم.

مشکلات چاپ سیلک زمان پیش از چاپ:
مشکل در طراحی و اشتباهات تایپی
مشکل در کرو نکردن طرح
مشکل کالیبره نبودن سیستم
مشکلات طرح مربوط به رنجه بودن عکس
مورد استفاده نکردن از نرم افزارهای برداری مانند کورل و استفاده کردن از نرم افزارهای بیت مپ مانند نرم افزار فتوشاپ
مشکلات مربوط به گرفتن خروجی روی کالک و کم رنگ بودن ان که باعث عبور نور از قسمت های طرح می گردد
مشکلات چاپ سیلک  در زمان گرفتن خروجی روی کالک و تغییر سایز کاغذ زمان پرینت گرفتن به علت دمای وارد شده به کالک
مشکل مربوط به خروچی کاغذ کالک و میزان ضخامت کاغذ کالک که مانع عبور نوردهی می شود
مشکل چاپ سیلک در رابطه با فیلم لیتوگرافی و فیکث نشدن فیلم و یا وجود خط درام بر روی فیلم
ارسال اشتباه فایل طراحی شده به شکل رنگی برای لیتوگرافی و یا خروجی کالک که باعث بورشدن ان می گردد

مشکلات چاپ سیلک

مشکلات چاپ سیلک در زمان مراحل پیش از چاپ ،پس ازچاپ،چاپ

مشکلات چاپ سیلک مربوط به زمان ساخت شابلون و اماده سازی فرم چاپ سیلک:
استفاده نکردن از قاب مناسب و اشکالات به وجودامده در حین چاپ
مشکلات مربوط به استفاده از توری باجنس نامناسب به طور مثال استفاده از توری نایلونی
مشکلات مربوط به توری کشی و شل بودن ویا شل شدن توری بعد از توری کشی
مشکلات چاپ سیلک و استفاده از چسب نامناسب برای توری کشی
استفاده از توری با مش نامناسب برای طرح مورد نظر
مناسب نبودن میز نوردهی  قدرت نوردهی و نداشتن وکیوم
تمیز نبودن سطح شیشه میز نوردهی و مشکلات بعد از ان ونیاز به رتوش شابلون
چربی گیری نادرست و مشکلات پس از لاک کشی
استفاده از ماده حساس نامرغوب و مشکلات پس از حساس کردن شابلون
مشکلات چاپ سیلک مربوط به ظهور نامناسب شابلون و مسایل به وجود امده زمان چاپ
اشکالات به وجود امده شابلون در طمان نوردهی بالا بودن مدت زمان نوردهی و پایین بودن زمان نوردهی که هر کدام مشکلات خاصی را به وجود    می اورند

مشکلات چاپ سیلک زمان چاپ :
مشکل رعایت نکردن انباشت مرکب در چاپ دستی و مشکل نداشتن فضای کافی بر روی شابلون برای عبور کاردک و اسکواییچی از طرح
مشکل مربوط به مش نامناسب برای طرح و عبور مرکب به اندازه مناسب بر روی سطح چاپی
مشکل مربوط به سطح چاپی و وجود گرد و خاک و تمیط نبودن سطح روی چاپ
مشکل چرب بودن قطعه چاپی و عدم انتقال مرکب
مشکللات چاپ سیلک مربوط به مرکب نامناسب برای جنس سطح مورد نظر برای چاپ
مشکل غلظت نامناسب مرکب
مشکلات مربوط به سرعت خشک شدن مرکب بر روی شابلون
مشکل خشک نشدن مرکب پس از چاپ
مشکل کم بودن فشار کاردک و عدم رتوش مناسب مرکب بر روی شابلون
مشکل کم بودن فشار کاردک و حباب زدن مرکب
مشکل کم بودن فشار اسکواییچی و کچلی و کم رنگی در چاپ
مشکل  کم بودن میزان فاصله سطح چاپی و شابلون
مشکل بالا بودن فشار اسکواییچی و انتقال بیش از حد مرکب
مشکل بلد کردن طرح زمان چاپ
مشکل چاپ شدن مرکب پس از چاپ
مشکل پس زدن مرکب بر روی سطچ چاپی که بر اساس شل بودن مرکب یا فشار زیاد می باشد
مشکل پخش شدن نقطه ای بر روی سطح چاپی قسمت های طرح به علت وجود اشغال بر روی شابلون است
مشکل وجود نقطه های ریز مرکب بر روی سطح چاپی رتوش زدن شابلون می باشد
مشکل بزرگ شدن سایز چاپ از اندازه واقعی به علت شل بودن شابلون می باشد
مشکل وجود الکتریسیته ساکن بر روی سطح چاپی و عدم ثبات مرکب بر روی قطعه

 

1/5 - (1 امتیاز)