خدمات چاپ سیلک

فرایند چاپ اسکرین

فرایند چاپ اسکرین :

خدمات چاپ سیلک

فرایند چاپ اسکرین یک پروسه  دارای چند ایتمی می باشد که به ترتیب مراحل انرا بررسی می کنیم

فرایند چاپ اسکرینمرحله اماده سازی طرح:

در این مرحله به اماده سازی مطالبی که قرار است چاپ شود می پردازیم که اگر قرار هست از روی ارژینال کار شود به وسیله اسکنر فایل را اسکن می کنیم
واگر قرار هست فایلی را طراحی کنیم در محیط کورل طرح را بررسی و اماده سازی طرح انجام میگیرد

فرایند چاپ اسکرین مرحله ساخت کلاف:
در این مرحله کلاف یا قاب را که میتواند از جنس چوب فلز( اهن،الومینیوم) باشد را متناسب با ابعاد طرح مشخص می نماییم

فرایند چاپ اسکرین مرحله توری کشی:
در این مرحله ابعاد توری با مش مناسب برای چاپ طرح مورد نظر را تهیه می کنیم

فرایند چاپ اسکرین مرحله توری کشی:در این مرحله با استفاده از چسب توری را با استفاده از دستگاه توری کشی بر روی کلاف با کشش مناسب متصل می نماییم

فرایند چاپ سیلک اسکرین مرحله چربی گیری:
در این مرحله پس از خشک شدن چسب روی شابلون با استفاده از مواد چربی زدا چربی روی سطح شابلون را حذف می نماییم

فرایند چاپ سیلک مرحله لاک کشی:
در این مرحله با استفاده از امولسیون مخصوص ساخت شابلون یل لایه یکنواختی از این حساس کننده به نور را روی توری پوشش می دهیم باید دقت کنیم که از این مرحله به بعد مراحل داخل تاریکخانه انجام پذیرد
و لاک باید یک روز قبل از استفاده ترکیب گردد و در محیط خنک نگه داری گردد

فرایند چاپ اسکرین مرحله نوردهی:
در این مرحله پس از تمیز کردن شیشه میز نور طرح را به صورت خوانا روی شیشه قرار داده سپس شابلون را از قسمت برونی روی طرح با مختصات مورد نطر قرار می دهیم و در انتعا درب دستگاه را بسته و با تنظیم مدت زمان وکیوم و زمان نوردهی عمل نوردهی را انجام می دهیم
باید دقت کنیم که اگرمیز نور دستی داریم بعد از قرار دادن طرح و شابلون یک مقوای مشکی روی شابلون قرار دهیم که شابلون از بالا نور نخورد و یک وزنه روی شابلون قرار دهیم که عمل خلا بین شابلون و شیشه و طرح به وجود بیاید
مدت زمان دستگاه های نوردهی و مواد حساس با یکدیگر متفاوت می باشند

فرایند چاپ اسکرین مرحله ظهور:
در این مرحله شابلون را از دستگاه خارج کرده و دوطرف انرا اب می گیریم سپس می توانیم بقیه مراحل را در روشنایی کار کنیم پس از خیس خوردن شابلون با فشار اب انرا از قسمت داخلی شابلون ظاهر می کنیم و قسمت هایی که نور به سطح شابلون نرسیده امولسیون ان نواحی در مقابل اب سست شده و از روی شابلون حذف می گردند
در زمان ظهور باهر مشکلی مواجه شدیم مربوط به مراحل قبل(چربی گیری،ماده حساس،زمان نوردهی،کنتراست طرح) مربوط می باشد

فرایند چاپ اسکرین مرحله رتوش:
در این مرحله شابلون را کنترل می کنیم که طرح به درستی بر روی ان منتقل گردد واحیانا اگر قسمت هایی از ماده حساس از روی شابلون پاک شده و مربوط به طرح نیست از قسمت بیرونی شابلون با استفاده از ماده حساس رتوش می نماییم

نوردهی مجدد:
بهتر است بعد از رتوش و خشک شدن لاک حساس یک با دیگر با مدت زمان بیشتری به شابلون نوردهی کنیم که ثبات لاک بر روی شابلون نیشتر شود

مرحله دور گیری:
در این مرحله بسته به مرکبی که برای چاپ می خواهیم استفاده کنیم پایه اب یا روغنی برای دور گیری شابلون از چسب سلولزس یا اب چسب استفاده می کنیم

در پایان کار خدمات چاپ سیلک هم شابلون را با استفاده از حلال ریتاردر پاک سازی می کنیم و مرکب های اظافی را از روی ان پاک می نماییم

وبرای چاپ کردن لاک و طرح از وایتکس به خاطر وجود کلر در ان بهره می بریم

اگر برای خدمات چاپ سیلک از مرکب های پایه اب استفاده می کنیم با استفاده از ماده سخت کننده لاک شایلون را در مقابل رطوبت سخت می کنیم

فرایند چاپ سیلک در مرحله چاپ به دوشکل دستی و با دستگاه انجام می گیرد
در شکل دستی شابلون بر روی گیره ای که روی میز قرار دارد بسته می شود و فرایند چاپ کاملا به شکل دستی انجام می شود از مرحله کشیدن اسکواییچی تا مرحله برداشتن و قرار دادن سطح چاپی
اما در مرحله چاپ با دستگاه فرایند چاپ به شکل مکانیزه انجام می گیرد و فقط مرحله تغذیه و تحویل به شکل دستی انجام می شود.

 

https://www.aparat.com/v/2jl6S

Rate this post