چاپ سیلک (آشنایی کامل با چاپ سیلک)

چاپ سیلک (اشنایی کامل با چاپ سیلک) شامل ۳ بخش می شود بخش اول چاپ سیلک : شامل پیش از چاپ می باشد که تمامی مراحل جمع اوری اطلاعات،طراحی،ساخت شابلون وعکاسی می باشد بخش دوم چاپ سیلک : شامل مراحل اماده سازی و چاپ میشود . بخش سوم چاپ سیلک : مرحله پس از چاپ …