چاپ استیل

چاپ زوی استیل

چاپ استیل وچاپ برروی استیل به چند روش قابل انجام می باشد چاپ مستقیم چاپ مستقیم به چند دسته تقسیم میشوند چاپ غیر تماسی ، چاپ تماسی چاپ غیر تماسی به چاپ های دیجیتال اطلاق می گردد که شامل پرینتر های مخصوص و یاچاپ فلت بد می باشند. چاپ مستقیم به شیوه های چاپی اطلاق …